ασπάζομαι

-στηκα
1. υποδέχομαι με εναγκαλισμό, φιλώ: Τον ασπάστηκε με εγκαρδιότητα.
2. προσκυνώ με σεβασμό: Στο τέλος της λειτουργίας ασπάστηκε όλες τις εικόνες.
3. παραδέχομαι, συμφωνώ: Τις ίδιες ιδέες ασπαζόταν κι εκείνος.

Νέο ερμηνευτικό λεξικό της νεοελληνικής γλώσσας (Новый толковании словарь современного греческого). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ασπάζομαι — ασπάζομαι, ασπάστηκα βλ. πίν. 36 …   Τα ρήματα της νέας ελληνικής

  • ἀσπάζομαι — welcome kindly pres ind mp 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ασπάζομαι — (AM ἀσπάζομαι) 1. φιλώ 2. χαιρετώ θερμά, αγκαλιάζω 3. (για γνώμες, απόψεις) αποδέχομαι, παραδέχομαι 4. τυπικός χαιρετισμός στο τέλος επιστολής («σε ασπάζομαι») μσν. νεοελλ. 1. φιλώ, προσκυνώ εικόνες, άγια λείψανα ή νεκρό 2. προσχωρώ, προσκολλώμαι …   Dictionary of Greek

  • ασπάζομαι — [аспазомэ] р. (παθ …   Λεξικό Ελληνικά-ρωσική νέα (Греческо-русский новый словарь)

  • ἀσπάσασθε — ἀσπάζομαι welcome kindly aor imperat mp 2nd pl ἀ̱σπάσασθε , ἀσπάζομαι welcome kindly aor ind mp 2nd pl (doric aeolic) ἀσπάζομαι welcome kindly aor ind mp 2nd pl (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • αλληλοασπάζομαι — ασπάζομαι κάποιον που συγχρόνως μού ανταποδίδει τον ασπασμό. [ΕΤΥΜΟΛ. < αλληλο * + ασπάζομαι] …   Dictionary of Greek

  • ἀσπαζομένων — ἀσπάζομαι welcome kindly pres part mp fem gen pl ἀσπάζομαι welcome kindly pres part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσπαζόμενον — ἀσπάζομαι welcome kindly pres part mp masc acc sg ἀσπάζομαι welcome kindly pres part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσπασαμένων — ἀσπάζομαι welcome kindly aor part mp fem gen pl ἀσπάζομαι welcome kindly aor part mp masc/neut gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἀσπασάμενον — ἀσπάζομαι welcome kindly aor part mp masc acc sg ἀσπάζομαι welcome kindly aor part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.